Exsentra Eiendom AS eier og forvalter sentrale kontor- og handelseiendommer i Drammensregionen. God kvalitet og sentral beliggenhet kjennetegner eiendommene.

Exsentra Eiendom har en driftsfilosofi som bygger på service og profesjonalitet som skal gi et fortrinn for videreutvikling i selskapet. Forvaltning og drift av eiendommene skjer i egen regi.

EIENDOMMENE
Eiendommene er ferdig utviklet og er under forvaltning med utleie til ulike handelsaktører og kontorbrukere. Videre eier selskapet eiendommene Ringeriksveien 4B, Vebjørnsvei 1A og Vebjørnsvei 2 på Lierstranda. Førstnevnte eiendom er i sin helhet utleid til Kiwi som deres hovedkontor. Vebjørnsvei 1A er blant annet utleid til Kiwi-skolen og til en Kiwi-butikk.
 

LEIETAKERE
Konsernets største leietakerne er Kiwi, Hennes & Mauritz, Drammen Kommunale Pensjonskasse og Handelsbanken. Exsentra Eiendom AS har i overkant av tretti leietakere. Konsernets leieinntekter er i overkant av kr. 30 millioner.
 

EIERE
Conceptor Eiendom AS: 33 %
Pett Kjede og Servicekontor AS: 33 %
Joh Johannson Eiendom AS: 33%

ÅRSRAPPORTER
2020 / 2021 / 2022